O mnePublikácie

Portrét Martina ŠuvaduNarodil som sa v Bratislave (1985), rodinné korene mám však na Kysuciach. Vyštudoval som geografiu a verejnú správu na Prírodovedeckej fakulte UK (2005-2010), kde som neskôr aj obhájil rigoróznu prácu. V rokoch 2012 až 2016 som pôsobil na Prírodovedeckej fakulte UK ako interný doktorand, pričom som participoval na výučbe predmetov Geografia sídiel a Verejná správa, ako aj na riešení výskumných projektov VEGA. Vo výskume sa venujem najmä etnogeografii so zameraním na rómsku minoritu, geografii sídiel a sídelným preferenciám. Ako etnogeograf sa zaoberám aj balíkom otázok a problémov, ktoré sa súhrnne zvyknú označovať ako „rómska problematika“. V roku 2015 mi vyšla vedecká monografia „Rómovia v slovenských mestách“ a v roku 2016 som v spoluautorstve vydal prípadovú štúdiu o Rómoch v Humennom a Rimavskej Sobote. V súčasnosti pracujem na publikácii, ktorá bude mapovať regióny SR s najvyšším nárastom počtu Rómov.

Kontakt:
0904 674 920
suvada.martin@gmail.com

Späť na úvodnú stránku »