O mnePublikácie

Diskriminácia nerómskych detí v škôlke?

Poslanci OĽaNO navrhli pre deti z marginalizovaného prostredia, inak povedané z rómskych osád, povinnú a bezplatnú škôlku od dovŕšenia troch rokov. Tento na prvý pohľad ušľachtilý návrh, má však mnohé „muchy“, ktoré by v našej spoločnosti zaviedli dvojaký meter už do škôlkarského veku. Umiestniť dieťa do škôlky nie je dnes až taká jednoduchá záležitosť ako tomu bolo kedysi. Drahé súkromné zariadenie si môže dovoliť iba málokto, takže absolútna väčšina rodičov sa snaží umiestniť svoje deti do štátnych škôlok, ktoré ale zväčša nemajú dostatok miest. Že za problém s preplnenými škôlkami zodpovedajú kompetentní predstavitelia verejnej správy, ktorí by mali nedostatočnú kapacitu škôlok riešiť, je na trochu inú debatu. Zamerajme sa primárne na to, čo by spôsobil návrh na povinnú škôlku pre deti z rómskych osád.

Postavené na hlavu

V prvom rade by deti z rómskych osád boli do škôlok prijímané vždy prednostne, pretože predškolskú prípravu by mali povinnú. V mnohých regiónoch Slovenska by sa tak škôlky ihneď zaplnili nimi a ostatné deti by mali jednoducho smolu. Pracujúci rodičia by si potom museli vybrať, buď si začať platiť drahú súkromnú škôlku, zabezpečiť opatrovateľku, alebo sa vzdať svojho zamestnania.

Prijatie tohto návrhu by prinieslo dvojaký meter aj v platbách za škôlku a stravu. V štátnom zariadení sa platí mesačný poplatok za dieťa, ktorého výšku určí obec, teda zriaďovateľ škôlky. Zaplatiť treba aj za stravu pre dieťa, navyše sa rodičia zvyknú skladať i na rodičovský fond alebo hygienické potreby. Aj v tomto prípade by pre rodičov z rómskych osád, ktorí svoje deti zanedbávajú, platili iné podmienky, mali by totižto všetko zadarmo. Pracujúci rodičia, riadne sa starajúci o svoje deti, by však za škôlku platili. Aj vám sa to zdá postavené na hlavu?

Veď štát sa postará

Zanedbané deti z rómskych osád sú však len dôsledok, ale hlavnou príčinou tohto neutešeného stavu sú nezodpovední rodičia, ktorí sa o svoje deti nestarajú. To, že dieťa z osady pri nástupe na základnú školu nepozná pero alebo farbičky, nie je vina „netolerantnej“ väčšinovej spoločnosti, ale nezodpovedných rodičov. A práve pre nich je návrh o povinnej a bezplatnej škôlke pre deti z rómskych osád akoby odmena za ich nezodpovednosť. Mnohodetní rodičia z osád sa o svoje nestarajú, a tak sa postará štát, navyše aj prednostne a zadarmo. Nezamestnaní rodičia z osád by tak získali ešte viac voľného času, počas ktorého môžu hádzať sociálne dávky do automatov, popíjať alebo plodiť ďalšie deti s vedomím, že „veď štát sa postará“. Práve na nezodpovedných rodičov, ktorí sa absolútne nestarajú o svoje deti, by sa mali naši zákonodarcovia viac zamerať, pretože povinnými škôlkami neriešia príčinu problému, ale iba jeho následok.

Proti predškolskej výchove nemám nič, práveže škôlku považujem za veľmi dôležitú pre všetky deti, a to bez ohľadu na ich pôvod. Len ťažko sa však dá stotožniť s tým, že niekto by za škôlku platiť musel a niekto by ju mal zadarmo, niekto by získal miesto v nej prednostne a iný by sa zase miesta možno ani nedočkal. Nech sú škôlka a aj obedy v nej zadarmo, ale pre všetky deti, nielen pre tie z rómskych osád. Pokým existujú v našej spoločnosti pravidlá, tak nech platia pre všetkých rovnako. Nikoho nediskriminujme, nikoho nezvýhodňujme. Na všetkých občanov Slovenskej republiky nech platí rovnaký meter.

Článok vyšiel pôvodne v časopise Extraplus