O mnePublikácie

Jarovnice – budúce rómske mesto

V dôsledku vysokej natality rómskej populácie nie je vylúčené, že sa z niektorých „rómskych“ vidieckych obcí môžu v budúcnosti stať etnicky homogénne „rómske mestá“. Dovolím si tvrdiť, že najvážnejším adeptom na „rómske mesto“ je obec Jarovnice v sabinovskom okrese, kde podľa odhadu Atlasu rómskych komunít (Mušinka a kol., 2013) žije 5 831 obyvateľov, pričom odhadom 4 879 z nich je rómskeho pôvodu. Pri sčítaní v roku 1980 tvorili Rómovia v obci Jarovnice 53,69 % obyvateľov obce, no v súčasnosti už tvoria približne 85 % obyvateľov obce. Zmena etnického zloženia obyvateľstva v Jarovniciach je teda evidentná a rýchla. Aj z tohto dôvodu som v obci Jarovnice opakovane uskutočnil terénny výskum.

Evidentné je, že etnickú zmenu v obci Jarovnice dokumentujú aj dve tunajšie školy, zjednodušene nazývané ZŠ I. a ZŠ II. Základná škola I. je čisto rómska a podľa údajov školy ju navštevuje 1 023 rómskych žiakov, z toho až 223 v prvom ročníku. Základná škola II. je zmiešaná, navštevuje ju 407 žiakov, z toho je podľa našich odhadov 88 nerómskych žiakov a 319 rómskych žiakov. Vývoj na tejto škole (ZŠ II. Jarovnice) dokumentuje aj skutočnosť, že z 252 žiakov prvého stupňa (1. – 4. ročník) je podľa mojich odhadov len 26 nerómskych žiakov. Tu treba brať do úvahy, že pravdepodobne časť nerómskych rodičov sa rozhodla umiestniť svoje deti do škôl v okolitých obciach. Aj napriek tomu porovnanie 1 342 rómskych žiakov a 88 nerómskych žiakov v jarovnických školách napovedá, ako bude vyzerať skladba obyvateľstva v obci Jarovnice v budúcnosti, keďže nerómske deti tvoria len cca 6% žiakov v jarovnických školách.

Od roku 2010 má obec Jarovnice aj rómskeho starostu, keďže od posledných volieb do obecného zastupiteľstva vzrástol počet Rómov, ktorí mohli voliť, takmer o tisícku. Priemerný vek obyvateľov obce je cca 22 rokov. Podľa údajov, ktoré si vedie starosta obce, sa v obci rodí približne 170 až 200 detí ročne, absolútna väčšina v rómskych rodinách. Aj kvôli tomu sa z Jarovníc v budúcnosti pravdepodobne stane čisto rómske „mesto“.

Obec Jarovnice
Osada Jarovnice
Pohľad na obec Jarovnice z kopca nad rómskou osadou
Osada Jarovnice
Bytovky v jarovnickej osade
Osada Jarovnice
Jarovnice – domy v rómskej osade
Osada Jarovnice
Osada Jarovnice
Osada Jarovnice
Osada Jarovnice
Osada Jarovnice
Osada Jarovnice
Osada Jarovnice

Zdroj článku: ŠUVADA, Martin. 2015. Rómovia v slovenských mestách. Bratislava : POMS, 2015. 168 s. ISBN 978-80-8061-828-5

Späť na úvodnú stránku »