O mnePublikácie

Jelšava – prvé mesto s rómskou väčšinou

Čo sa týka podielu rómskeho obyvateľstva v slovenských mestách, tak podľa odhadov Atlasu rómskych komunít (Mušinka a kol., 2014), má jednoznačné prvenstvo Jelšava, kde Rómovia tvoria 40,14 % obyvateľov mesta. Mapovanie z roku 2004 (Radičová a kol., 2004) uvádza ešte vyšší podiel – až 45 % Rómov v Jelšave. Už v roku 1992 písali v Obecných novinách o Jelšave ako o meste, kde žije 38 % až 39 % Rómov a ľudia z majority, hlavne mladí, húfne utekajú (Kačáni, D., 1995). Chcel by som poukázať na to, že zmena etnického zloženia v meste Jelšava pravdepodobne nastala už koncom 90. rokov a dnes je už isté, že Rómovia tvoria v Jelšave väčšinu obyvateľov. Jelšava je tak prvé mesto na Slovensku, kde sa z rómskej minority stala rómska majorita. Celkovo patrí Jelšava k tým mestám s veľmi vysokou nezamestnanosťou, ktorá je odrazom úpadku priemyslu v tomto regióne. Celkovú stagnáciu mesta dokumentujú zanedbané budovy a zatvorené prevádzky v meste.

Jelšava
Jelšava
Jelšava
Jelšava
Jelšava
Jelšava
Jelšava
Jelšava
Jelšava
Jelšava
Jelšava
Jelšava

Zdroj článku: ŠUVADA, Martin. 2015. Rómovia v slovenských mestách. Bratislava : POMS, 2015. 168 s. ISBN 978-80-8061-828-5

Späť na úvodnú stránku »