O mnePublikácie

Luník IX

V meste Košice žije 18 162 Rómov (podľa Atlasu rómskych komunít na Slovensku 2013), no aj toto číslo je pravdepodobne nižšie ako skutočný stav, napríklad RPA (Roma press agency) uvádza v Košiciach až 20 tisíc Rómov. V Košiciach žilo vždy veľa Rómov a ich počet vzrástol aj sťahovaním do Košíc hlavne v období rokov 1970 až 1989, keď sa ich počet v tomto meste zvýšil o 210,3 % (Savková, D., 2000). V Košiciach sa nachádza aj známe sídlisko Luník IX, ktoré je oprávnene považované za najväčšie koncentrované rómske zoskupenie na Slovensku. V rámci SR je tu vysoký počet ľudí na jeden byt (6,56 obyvateľa) a zároveň najmenšia obytná plocha na jedného obyvateľa v rámci celej SR (5,8 m2) (Kozmová, G., 2004, s. 2). Počet obyvateľov na Luníku IX je ale výrazne vyšší než cca 4 000 ľudí, ktorí sú tu podľa údajov mestskej časti zahlásení na pobyt a niektoré neoficiálne údaje hovoria až o 7 tisícoch obyvateľov. V Košiciach je aj viacero menších nelegálnych osád chatrčového typu, napríklad v mestskej časti Košice-Ťahanovce, v lokalite Na Demetri, sa nachádzala nelegálna osada, kde pri troch rómskych bytovkách žilo v chatrčiach ďalších zhruba 100 Rómov. Táto nelegálna osada je už dnes zbúraná, avšak takýchto nelegálnych osád je v Košiciach viacero. Príkladom môže byť nelegálna osada, takzvané „Mašličkovo“, ktorá vyrástla hneď vedľa Luníka IX.

Je pravdou, že pri výstave Luníka IX nešlo o vtedajším úradom o vytvorenie čisto rómskeho sídliska. Rómskym rodinám bolo pridelených 204 bytov, čo bola necelá tretina bytového fondu na tomto sídlisku. Ďalšie byty na Luníku IX zaplnili nerómske rodiny, väčšinou rodiny vojakov a policajtov, ktorí pracovali v Košiciach. Avšak neprispôsobilosť Rómov a čiastočná devastácia bytového fondu viedli k zhoršovaniu interetnických vzťahov a narastaniu dištancie medzi tu žijúcimi Rómami a majoritou (Šebesta, M. 2003, s. 17). Problematickosť spolužitia viedla Nerómov k snahe odsťahovať sa z tohto sídliska, pričom dochádzalo k stále vyššej koncentrácii Rómov v tejto lokalite (Kotvanová, A. – Szép A., 2003). Tendencia majoritného obyvateľstva dostať sa z lokality mesta, kde majú Rómovia vysoký podiel, sa ešte zvýraznila po páde komunizmu. Vtedajší starosta Luníka IX uvádza, že ešte v roku 1992 tvorili Nerómovia 32,5 % obyvateľov tohto sídliska (Weber, A., 1992). Avšak aj oni sa do polovice 90. rokov odsťahovali a v súčasnosti je Luník IX čisto rómske sídlisko. Luník IX som v rámci môjho terénneho výskumu navštívil niekoľkokrát (v rokoch 2008, 2010, 2013, 2015) a situácia je tam podľa môjho názoru stále horšia. V posledných rokoch v okolí Luníka IX, ako aj v iných lokalitách mesta Košice, vznikajú stále nové nelegálne osady.

Luník IX
Košické sídlisko Luník IX je najväčším koncentrovaným rómskym zoskupením. Socialistický projekt multikultúrneho sídliska, kde mali Rómovia tvoriť len tretinu obyvateľov sa nevydaril a vzniklo čisto rómske sídlisko.
Luník IX
Bytovky na sídlisku Luník IX
Luník IX
Bytovky na sídlisku Luník IX
Luník IX
Bytovky na sídlisku Luník IX
Luník IX
Luník IX – bytovka na Podjavorinskej ulici. Pri našom terénnom výskume v roku 2010 bola ešte plne obývaná. Pri terénnom výskume v roku 2013, keď vznikla táto fotografia, bola už značná časť bytov neobývaná.
Luník IX
Luník IX – bytovky (tzv. „kukurice“) postavené v roku 1995
Luník IX
Luník IX – bytovka na Hrebendovej ulici. Fotografia z roku 2010 – bytovka je ešte kompletne obývaná
Luník IX
Luník IX – tá istá bytovka na Hrebendovej ulici v roku 2013. Statik vyhlásil nutnosť zbúrania bytovky a väčšina bytov je neobývaná – pozri kompletne vybrané okná.
Luník IX
Luník IX – interiér bytovky na Hrebendovej ulici
Luník IX
Košice – nelegálna osada „Na Demetri“ v mestskej časti Ťahanovce. Na fotke je stav z roku 2010. V súčasnosti sú už nelegálne chatrče zbúrané.

Zdroj článku: ŠUVADA, Martin. 2015. Rómovia v slovenských mestách. Bratislava : POMS, 2015. 168 s. ISBN 978-80-8061-828-5

Späť na úvodnú stránku »