O mnePublikácie

Sú Rómovia z osád šťastnejší ako ostatní obyvatelia na Slovensku?

Nedávno som bol redaktorom Hospodárskych novín oslovený s otázkou, či sú Rómovia žijúci v osadách šťastnejší ako Nerómovia. Je to neľahká otázka, aj keď chápem, kam ňou bolo mierené, veď Rómovia z osád skutočne bývajú neraz opisovaní ako šťastnejší a hlavne bezstarostnejší než ľudia z majoritnej populácie.

V prvom rade si však musíme povedať, že pocit šťastia je relatívny a individuálny. V rovnakých podmienkach môže byť jedna osoba šťastná, a naopak druhá osoba sa za rovnakých podmienok môže cítiť nespokojná. Teda aj určitý životný štýl dokáže spraviť šťastných iba tých ľudí, ktorým tento štýl života vyhovuje. V otázke korelácie šťastia a životného štýlu Rómov sa teda nedá vysloviť tvrdenie, ktoré by bolo platné pre všetkých Rómov žijúcich v segregovaných osadách. Skôr by som povedal, že niektorí Rómovia z osád vedia byť šťastní aj napriek spôsobu ich života, a niektorí naopak môžu byť šťastní práve vďaka spôsobu ich života. Je to ale individuálne.

Pre Rómov z osád je tiež typické, že žijú hlavne pre dnešný deň a budúcnosť dlhodobo neplánujú. Súčasťou takejto životnej stratégie je aj určitá pasivita a akceptácia spôsobu života v osade. Rómovia z osád často rezignovali na akúkoľvek vlastnú snahu meniť svoj spôsob života. Bežne síce vyjadrujú nespokojnosť so svojim životom, no zväčša iba čakajú na pomoc zvonku. A keďže u Rómov z osád často chýba akákoľvek snaha meniť svoj spôsob života, tak sa môže naozaj zdať, že im takýto štýl života vyhovuje, a teda, že sú vlastne spokojní.

Treba povedať, že majoritné obyvateľstvo chápe životný štýl Rómov z osád ako bezstarostný, no zároveň nezodpovedný. Z pohľadu majoritného obyvateľstva majú Rómovia z osád iba minimum povinností, a tým pádom minimum starostí. Keďže sú Rómovia z osád väčšinou nezamestnaní, tak sú pánmi svojho času a iba málokedy sa riadia nejakým pevným časovým režimom. To im poskytuje voľnosť, ktorá je samozrejme v kontraste s uponáhľaným spôsobom života, ktorý je typický pre väčšinovú spoločnosť. Na otázku, či sú Rómovia z osád aj kvôli svojej voľnosti šťastnejší ako ostané obyvateľstvo, sa jednoznačne odpovedať nedá. Jedno je však isté. Nad veľkým množstvom „problémov“, ktorými sa trápia ľudia z majoritnej spoločnosti by Rómovia z osád istotne iba pokrútili hlavami.

Späť na úvodnú stránku »