O mnePublikácie

Vysťahovanie Rómov z miest do vidieckych obcí

Viaceré slovenské mestá a obce riešia problém neplatičov nájomného, (častokrát ide o neintegrovaných Rómov), vysťahovaním na okraj mesta alebo do úplne iných obcí. Pár príkladov takýchto miest je v nasledujúcej mape.

Mapa: Mestá SR, ktoré vysťahovali Rómov-neplatičov a obce, kde boli títo Rómovia presťahovaní

Zdroj: Spracoval M.Šuvada na základe článkov z regionálnych printových médií

Do okrajovej časti mesta boli takto napríklad vysťahovaní neplatiči-Rómovia v Nitre, ktorých vysťahovali do lokality Orechov dvor, ktorá sa nachádza v poli na južnom okraji mesta. Podobne na okrej mesta boli vysťahovaní Rómovia v Sabinove, v Levoči, ale aj v iných mestách.

Asi najznámejší je prípad sťahovania Rómov z mesta Nové Zámky, kde magistrát predal súkromnému podnikateľovi bytovky, v ktorých bývali rómski neplatiči. Podnikateľ obyvateľov bytoviek vysťahoval do starých rodinných domov, ktoré skúpil v rôznych obciach novozámockého a levického okresu. Podobný scenár sa odohral aj v okresnom meste Komárno, kde boli Rómovia vysťahovaní hlavne do okolitých obcí. V Púchove zasa vysťahovali Rómov do susednej obce Nimnica a Rómovia z Tornale po asanovaní zdevastovanej bytovky putovali do obcí Kesovce a Barca (Beňová, J., 2007).

Na mape je tiež znázornené, že niektorí Rómovia z Popradu a Kežmarku boli sťahovaní aj do sto kilometrov vzdialených obcí na juhu Slovenska. Z miest sú importom cudzích Rómov najviac postihnuté mestá Gelnica a Dobšiná. Do Dobšinej boli sťahovaní hlavne Rómovia z Kežmarku. V Dobšinej sa viac ako polovica obyvateľov podpísala pod petíciu, ktorá požadovala zrušenie výstavby sociálnych bytov, pretože medzi obyvateľmi Dobšinej panovali obavy, že po dostavaní sociálneho bývania tu pribudnú ďalší Rómovia z iných miest (Lajčáková, J. – Hojsík, M., 2007). Treba skonštatovať, že toto je len presúvanie problémov do iných lokalít Slovenska. Najviac ohrozené sú malé a ekonomicky slabé obce.

Zdroj článku: ŠUVADA, Martin. 2015. Rómovia v slovenských mestách. Bratislava : POMS, 2015. 168 s. ISBN 978-80-8061-828-5

Späť na úvodnú stránku »